Info pre partnerov 22.10.2013

23.10.2013 00:54

Zmeny v rodokmeni Ramissio a v binárnej sieti

 

Pri každej novej registrácie dobre uvážte , kam do vašej štruktúry chcete nového člena zaradiť . Tento proces je totiž nezvratný , a to z dôvodu veľkých technických

i obchodných komplikácií , ktoré so sebou zmena sponzorských vzťahov nesie . To isté platí

o zaraďovaní distribútorov na pozície v binárnej sieti . Tento fakt okrem iného zachytávajú aj Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti .

Produkty Ramissio exkluzívne na eshope Ramissio

Ďalšie aktualizácií Všeobecných obchodných podmienok Ramissio je trvalý zákaz predaja našich produktov v akýchkoľvek iných eshopoch , než je oficiálny eshop na eshop.ramissio.com a jednotlivé subdomény , ktoré vám ako našim distribútorom prináleží . Predaj produktov v iných ako uvedených eshopoch aktuálne VOP nepovoľujú :

" Člen sa zaväzuje nepredávať produkty Spoločnosti v e - shopoch . Predáva Ak Člen akýkoľvek produkt Spoločnosti v e - shope , je toto jednanie považované za hrubé porušovanie Všeobecných obchodných podmienok a môže viesť až k zrušeniu členstva zo strany Spoločnosti . Výnimku tvoria oficiálny distribútorskej subdomény razat.ramissio.com "